อนุทิน 34370 - นาย บุญช่วย เล้าบัณฑิต

  ติดต่อ

อาจจะมี        เซ็งไปบ้าง ในบางที
อาจจะมี        เบื่อกันบ้าง ในบางหน
อาจจะมี        เหม็นขี้หน้า ก็ต้องทน
เพราะสองคน สัญญาไว้    ใจรวมกัน

ยามมีสุข      แสวงสอง  สนองร่วม
ยามโศกพร้อม ต่อสู้ไป   ไม่ไหวหวั่น
ยามทุกข์เร้า  สองเรา     เข้าใจกัน
ร่วมฝ่าฟัน    อุปสรรค     รักนิรันดร์

 

 

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)