อนุทิน 34341 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ไปบรรยาย เรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

....มีหลายเรื่องที้น่าจะเขียนถึงวิทยาลัยแห่งนี้ เช่น บรรยากาศในวิทยาลัย(บรรยากาศดีมาก) การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การเรียนรู้ผ่านโครงงานชุมชน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างงานสอนกับงานบริการทางวิชาการ...ซึ่งเรื่องเหล่านี้ น่าจะต้องมีการขยายความในอนาคต

เขียน 11 Mar 2009 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)