อนุทิน 34276 - บุณยกร

บุณยกร

ปฏิรูปจะได้ผลประชาชนต้องร่วมใจ

ปฏิุรูปประเทศไทยด้วยธรรมาภิวัฒน์

ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนในชาติ ลดละกิเลส

ความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจลง มีทางนี้ทางเดียว

ที่จะลดปัญหาที่ท่วมทับถมหนักหนาสาหัสลงได้

ต้องนำพาหลักธรรมในพุทธศาสนาแท้ๆเข้าไปช่วยแก้ไข

ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่าน

จึงจะเกิดผลและเจริญขึ้นอย่างสงบสุขและร่มเย็น

อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง..ธรรมรักษา

 

เขียน 10 Mar 2009 @ 20:20 ()


ความเห็น (0)