อนุทิน 34272 - เตวิชโช

  ติดต่อ

อ่านข่าวทีมงานเจ้าหน้าที่ค้นหา

พระธุดงค์จากสุพรรณบุรีที่เดินหลง

เข้าไปในป่าเขาใหญ่ จนสามารถค้นพบ

และช่วยเหลือพระสองรูปกลับออกมาอย่าง

ปลอดภัย ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าหน้าที่

ทุกๆคนไว้ในโอกาสนี้..บุญรักษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)