อนุทิน 34270 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ธรรมะนั้นแม้ก้าวแรกจะดูเชื่องช้า ค่อยเป็น ค่อยไป ดูแล้วไม่ค่อย “ทันใจวัยรุ่น”
แต่ความช้าที่วัยรุ่นชอบดูแล้วเหมือน “งุ่มง่าม” นั้น เป็นย่างก้าวที่มั่นคง

ธรรมะนั้นเป็นต้นแบบ ตัวอย่างแห่งความอดทน
ความวิริยะ อุตสาหะ ความพากเพียร การตั้งใจ ตั้งใจ ด้วยแรงกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แรงใจ”

ความตั้งมั่นที่สร้างสรรค์ด้วย “ศรัทธา” ถึงแม้นจะเชื่องช้า แต่มั่นคง
ความมั่นคงนี้แลทำให้ชีวิต เป็นชีวิตที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว

ธรรมะถึงแม้นจะเชื่องช้า งุ่มง่าม แต่ถ้าหากวัดด้วยปัจจัยนานับประการย่อมประเสริฐกว่าอธรรมที่ปราดเปรียว

เขียน 10 Mar 2009 @ 17:56 () แก้ไข 20 May 2012 @ 18:58, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คิดว่า ธรรมะ เร็วนะ ไม่ช้า หากมองในแง่ การหลุดพ้น