ติดต่อ

อนุทิน #34270

ธรรมะนั้นแม้ก้าวแรกจะดูเชื่องช้า ค่อยเป็น ค่อยไป ดูแล้วไม่ค่อย “ทันใจวัยรุ่น”
แต่ความช้าที่วัยรุ่นชอบดูแล้วเหมือน “งุ่มง่าม” นั้น เป็นย่างก้าวที่มั่นคง

ธรรมะนั้นเป็นต้นแบบ ตัวอย่างแห่งความอดทน
ความวิริยะ อุตสาหะ ความพากเพียร การตั้งใจ ตั้งใจ ด้วยแรงกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แรงใจ”

ความตั้งมั่นที่สร้างสรรค์ด้วย “ศรัทธา” ถึงแม้นจะเชื่องช้า แต่มั่นคง
ความมั่นคงนี้แลทำให้ชีวิต เป็นชีวิตที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว

ธรรมะถึงแม้นจะเชื่องช้า งุ่มง่าม แต่ถ้าหากวัดด้วยปัจจัยนานับประการย่อมประเสริฐกว่าอธรรมที่ปราดเปรียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

คิดว่า ธรรมะ เร็วนะ ไม่ช้า หากมองในแง่ การหลุดพ้น