อนุทิน #34247

พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุสาวก
ถึงเรื่องความรักไว้ว่า

เขียน:

ความเห็น (0)