อนุทิน 34197 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • ก่อนไปโรงเรียนไปเอาป้ายไวนิลการรับนักเรียน
  • ประชุมกรรมการบริหารเคลียร์งานต่าง ๆ
  • บ่ายสองมาส่งวรนาฎให้เลยพิท

  • บ่ายสี่โมงส่งเฉลิมพรให้ท่าลี่วิทยา
  • สังสรรต่อที่บ้านน้องหญิง(ท่าลี่)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)