อนุทิน 34197 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ก่อนไปโรงเรียนไปเอาป้ายไวนิลการรับนักเรียน
  • ประชุมกรรมการบริหารเคลียร์งานต่าง ๆ
  • บ่ายสองมาส่งวรนาฎให้เลยพิท

  • บ่ายสี่โมงส่งเฉลิมพรให้ท่าลี่วิทยา
  • สังสรรต่อที่บ้านน้องหญิง(ท่าลี่)

เขียน 09 Mar 2009 @ 15:43 () แก้ไข 10 Mar 2009 @ 21:51, ()


ความเห็น (0)