อนุทิน #34197

  • ก่อนไปโรงเรียนไปเอาป้ายไวนิลการรับนักเรียน
  • ประชุมกรรมการบริหารเคลียร์งานต่าง ๆ
  • บ่ายสองมาส่งวรนาฎให้เลยพิท

  • บ่ายสี่โมงส่งเฉลิมพรให้ท่าลี่วิทยา
  • สังสรรต่อที่บ้านน้องหญิง(ท่าลี่)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)