อนุทิน 34195 - SOCIABILITY

  ติดต่อ

สังคมที่ดีคนในสังคมต้องมีจิตใจที่สูง มีคุณธรรม จริยะธรรมด้วยกาย วาจา และใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)