อนุทิน 34195 - SOCIABILITY

SOCIABILITY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สังคมที่ดีคนในสังคมต้องมีจิตใจที่สูง มีคุณธรรม จริยะธรรมด้วยกาย วาจา และใจ

เขียน 09 Mar 2009 @ 15:18 ()


ความเห็น (0)