อนุทิน #34195

สังคมที่ดีคนในสังคมต้องมีจิตใจที่สูง มีคุณธรรม จริยะธรรมด้วยกาย วาจา และใจ

เขียน:

ความเห็น (0)