อนุทิน #34167

  • เรื่องเล่าจากแม่เฒ่าขณะกวาดบ้าน ได้ข้อคิด
  • เรียนรู้จากแม่เฒ่าในปรุงอาหาร ฝึกการจดจำ และจัดระบบการคิดเพื่อลดเวลา แรงงาน รวมถึงการปรับตัวกับสภาพทางกายภาพที่เปลี่ยนไป
เขียน:

ความเห็น (0)