อนุทิน 34165 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@34164 อธิบายยากครับ เรียกว่า "เพื่อนร่วมอุดมการณ์" ก็ได้ครับ :-)

เขียน 08 Mar 2009 @ 22:44 () แก้ไข 08 Mar 2009 @ 22:45, ()


ความเห็น (0)