อนุทิน 3413 - ขจิต ฝอยทอง

@3401 อาจารย์ครับ หาข้อมูลเนื้อสัตว์ที่พระพุทธศาสนา ห้ามมาฝาก

มังสะ ๑๐ อย่างเหล่านี้เป็นของต้องห้าม ท่านห้ามภิกษุรับประเคนและห้ามฉัน เนื้อเหล่านั้นมี
อยู่ดังนี้ คือ

๑. เนื้อมนุษย์
๒. เนื้อช้าง
๓. เนื้อม้า
๔. เนื้อสุนัข
๕. เนื้องู
๖. เนื้อราชสีห์
๗. เนื้อหมี
๘. เนื้อเสือโคร่ง
๙. เนื้อเสือดาว
๑๐. เนื้อเสือเหลือง

เอามาจากตรงนี้ครับ http://www.hilltribe.org/thai/webboard/main.php?board=001636&topboard=3

เขียน 05 May 2008 @ 12:15 ()


ความเห็น (0)