อนุทิน 34129 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อคืนนี้ ไปงานเลี้ยงยินดีกับเพื่อนร่วมรุ่น ที่ได้รับเกียรติยศหลายคน ทั้ง

คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ ได้เป็นตัวแทนสภาข้าราชการ มข 

รศ ดร. สุพรรณื  ศรีอัมพร เป็นสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คุณดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์  เป็นข้าราชการดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

สามีเพื่อน(ธีรพร) รศ สนิท ได้เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนค่ะ

P1210237

เขียน 08 Mar 2009 @ 05:31 () แก้ไข 08 Mar 2009 @ 06:12, ()


ความเห็น (0)