อนุทิน 34065 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังแย่ และมีแนวโน้มว่าจะแย่ลง แย่ลง จนใคร ๆ ออกมาพูดว่าเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร  เป็นคนชาวไร่ ชาวนา คนยาก คนจน แต่นั่นจะไม่ใช่พี่น้องคนไทยอันมีดวงจิตที่ตั้งมั่นใน “พระรัตนตรัย” ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพราะเขานั้นไซร้มี “ภูมิคุ้มกัน”

บุคคลใดที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย บุคคลนั้นไซร้มีภูมิคุ้มกันจากกิเลสและตัณหา ซึ่งเหตุทั้งสองนี้เป็นปัจจัยที่นำพามาซึ่งปัญหาคือ “ความทุกข์”

เขียน 07 Mar 2009 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)