อนุทิน 34057 - หมอน้อย

หมอน้อย

       9 โมงเช้า โซ๊ะ(ด.ต.วันชนะ หะยีสะแลแม)ชวนเป็นเพื่อนไปเสียธรรมเนียมค่าสมัครสอบนายตำรวจสัญญาบัตร ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิโรรส ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายจ่า ดาบตำรวจ และสายตำรวจที่จบปริญญาตรี ที่รับราชการตำรวจมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี สามารถสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ รู้สึกตำรวจแต่ละคนสนใจกระตือรือร้นกันเป็นอย่างดี ส่วนผู้เขียนอายุมากแล้วไม่ขอไปแข่งขันกับเด็กๆอีกแล้ว รู้ขีดความสามารถของตัวเองดี แต่จะคอยให้กำลังใจ ช่วยติวช่วยแนะแนวให้โซ๊ะ ตามกำลังสติปัญญาและประสบการณ์การสอบที่พอมีอยู่บ้าง.

เขียน 06 Mar 2009 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)