อนุทิน #34001

  ติดต่อ

วันนี้ไปประชุมวิจัยสถาบันของ มข พบอาจารย์แป๋วและน้องบัวปริ่มน้ำด้วยค่ะ

         P1210200

         P1210203

 หลังจากประชุมเสร็จ ได้การบ้านไปอ่าน เรื่อง เอกสารประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ของคณะทำงานในการกำหนดประเด็นวิจัยสถาบัน ของ มข  นัดพบกันอีกครั้งวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)