อนุทิน 33972 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

60% ของประชากรโลกเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ!! เรื่องนี้สำคัญมากต่อประเด็น Digital Divide

เขียน 05 Mar 2009 @ 07:52 ()


ความเห็น (0)