อนุทิน 33933 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนปกติ เชิญรองผอ. วิชาการ งบประมาณประชุมเตรียมงานนโยบายเรียนฟรี กรณีหนังสือเรียน ชุดนักเรียนอุปกรณ์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เตรียมเลือกหนังสือ ประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทั้ง4
  • กำหนดให้ครูไปเลือกหนังสือ 9 มี.ค.วันไปส่งวรนาฏและเฉลิมพร 10 มี.ค.สรุปรวมยอดเงินและรายการสั่งซื้อ
  • 24 มี.ค.วันสถาปนา เชิญประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้องเรื่องเรียนฟรี คือ กรรมการสถานศึกษา กรรมการวิชาการ ภาคี4ฝ่าย ๆ ละ 2 คน (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน)
  • สุมนรัตน์ส่งเมลล์ให้เผยแพร่ผลงาน
  • จรรยาลักษณ์มาร่วมประเมินด้าน 1-2 ครูเศรษฐ
  • ให้หญิง ฮู้ เตรียมนิทรรศการขึ้นรถไปนำเสนอวันที่ 6
  • โน๊ตบุค ไวรัสลง มีปัญหาเปิดไม่ได้ บ่าย ๆ แวะมาโรงเรียนเชียงคานให้ตั้ม จ๊อด แมน สามหมอคอมฯดูให้จนเย็น
  • สองทุ่มพาไปทานข้าวร้านลุก
เขียน 04 Mar 2009 @ 11:12 () แก้ไข 05 Mar 2009 @ 07:46, ()


ความเห็น (0)