อนุทิน 33928 - Nat_Panik

Nat_Panik

  • ในโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ค้นหา
  • ในชีวิตนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้พบเจอ
  • ความสำเ ร็จไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในชีวิต
  • ความสุขก็ไ ม่ได้มีเพียงครั้ง 
  • ความเ ศร้าก็มีมาทุกวัน อดทน แ ละมุ่งมั่น 
  • ทำเ พื่อตัวเองมาเยอะแล้ว พร้อมที่จะทำเพื่อคนอื่นหรือยัง

เขียน 04 Mar 2009 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)