อนุทิน 33927 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

เคยเข้าไปองค์การยาสูบ มีป้ายติด 'ขอบคุณที่สูบบุหรี่' งงเลย

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)