อนุทิน 33927 - ธ.วั ช ชั ย

เคยเข้าไปองค์การยาสูบ มีป้ายติด 'ขอบคุณที่สูบบุหรี่' งงเลย

 

เขียน 04 Mar 2009 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)