อนุทิน 33887 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้มานั่งสรุปงานส่งคณะแพทยศาสตร์

แบบรายงานผลงานของหน่วยงาน   ภง 07

เพื่อรับค่าตอบแทนตามข้อ 8

ของประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 60/2551 ปีงบประมาณ 2552

ชื่อหน่วยงาน หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ

และ

แบบรายงานผลงานด้านกำหนดการนโยบาย กำกับฯ ภง 08

เพื่อรับค่าตอบแทนตามภาระงาน ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์

ฉบับที่ 59/2551 ปีงบประมาณ ตค-ธค 2551

ชื่อ อุบล จ๋วงพานิช ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5

เขียน 03 Mar 2009 @ 19:47 () แก้ไข 03 Mar 2009 @ 19:48, ()


ความเห็น (0)