อนุทิน 33870 - ภาณุ

ภาณุ

รวบยอด ๒ วัน วันจันทร์และอังคารที่ ๒ และ ๓ มีนาคม 2552 เริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำ ตัดและส่งเกรดของภาค ๒/๒๕๕๒ ที่เป็นอาจารย์ิพิเศษคณะวิทย์ และเตรียมการสอนภาค ๓/๒๕๕๑ในฐานะอาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการช่วงกลางวัน พอตกเย็นก็ไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a new kind of science บรรยายโดย Professor จาก เยอรมันนี ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง และ ชัดเจนนัก เพราะ Professor พูดสำเนียงอังกฤษติดเยอรมัน subject เราอ่านว่า  สัปเจ็ก เขาอ่านว่า สุปเจ็ก ฮาดี ไปอีกแบบ

a new kind of science จริงๆ แล้ว ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพราะ พูดกันมามากกว่า 10 ปี แล้วกระมังโดย Professor Wolfram คนที่ทำ Mathematica และ อื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น คนใกล้ชิดใกล้ตัวก็บอกว่า เป็นงานของเขาที่เขาทำอยู่ คือพวก genetics/medical genetics/pharmacogenetics

แต่ Professor ที่มา สอนเน้น apply และ applications ของทฤษฎีที่กล่าวอ้าง มาใช้ในการ design new distributed internet operating systems งานวิจัยที่เขาทำอยู่ และให้พวกเราไปช่วยเพิ่ม idea (จริง ๆ แล้วไม่มีให้หรอก 5555)

 

เขียน 03 Mar 2009 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)