อนุทิน 33862 - Sasinand

Sasinand

ผลการศึกษาความเป็นพิษของพืช 13 ต้น ที่เป็นพืชอยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการ บดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การประกาศให้พืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดเป็นวัตถุอันตรายนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเภสัชศาสตร์ มีความเป็นห่วงต่อผลกระทบกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป จึงได้เปิดเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทั้ง 13 ชนิด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำข้อมูลไปเผยแพร่สร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไป
อ่านที่นี่ด้วยค่ะ  ดีมาก ทำให้เข้าใจชัดเจนดี

เขียน 03 Mar 2009 @ 12:20 ()


ความเห็น (0)