อนุทิน 33849 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอให้พ้นทุกข์ทรมานจากทุกข์ของตนและบุคคลรอบข้างทั้งปวงเถิด

ขอให้พ้นทุกข์ทรมานจากทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นจากการทุกข์ทางกายนั้นเถิด

ขอให้เฝ้าดูแลใจให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั้นเสีย

ความสุขก็เป็นทุกข์ ความทุกข์นั้นก็ย่อมยิ่งจักเป็นทุกข์
เราทั้งหลายอย่าเพียงพอใจในความทุกข์และความสุขจากสิ่งภายนอกหรือทรัพย์สมบัติใด ๆ เลย

พึงเร่งสร้างบุญ สร้างกุศล อันเป็นอริยะทรัพย์ให้มี ให้มากเถิด
อริยะทรัพย์นี้แลจักนำติดตัวไปได้ เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายภายในใจ...

เขียน 03 Mar 2009 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)