อนุทิน 33816 - Sasinand

  ติดต่อ

สื่อต่างประเทศสรุปว่า อาเซียนยากที่จะเหมือนกับอียู เพราะมีความแตกต่างมากเกินไปทั้งในด้านการเมืองและสถาบันของแต่ละประเทศ นอกจากนี้อาเซียนจะไม่สามารถเป็นองค์กรที่มีการรวมตัวอย่างแข็งแกร่ง และคงไม่อาจมีจุดยืนร่วมกันอย่างหนักแน่นต่อปัญหาท้าทายต่างๆของโลก
ใครๆส่วนใหญ่ ก็เห็นอย่างนี้  แต่มองใ นแ ง่บวก  ก็ยังอาจที่จะ เห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดเป็นจริงไ ด้   เกี่ยวกับเป้าหมายที่จะจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 
แม้ว่า  เราอาจจะยังไม่สามารถคาดหวังว่าจะเกิดการรวมตัวได้ในระดับเดียวกับอียู เท่าใดนัก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)