อนุทิน 33786 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอันดับหนึ่งของไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก

อ่านข่าวนี้ รู้สึกชื่นชมกับ มอ.มากครับ เท่าที่ผมสัมผัสบุคลากรส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้ไม่แปลกใจว่า ผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น คือ ของจริง

ขอแสดงความดีใจและชื่นชม ภูมิใจกับสถาบันแห่งนี้ด้วยใจจริงครับ

ตารางแสดงอันดับมหาวิทยาลัยของไทย จาก Webometrics

ไทย
เอเชีย
โลก
สถาบัน
1
25
295
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
2
31
369
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
38
418
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
56
548
มหาวิทยาลัยมหิดล
5 65 633 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
6
69
675
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
72
680
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
74
709
AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
9 - 868 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
-
1049
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11
-
1171
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
-
1181
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขียน 02 Mar 2009 @ 10:11 () แก้ไข 02 Mar 2009 @ 10:11, ()


ความเห็น (0)