อนุทิน 33778 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ผมมีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถทำงานได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการเวลาของแต่ละคนซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ผมเองก็ฝึกฝนหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ อยู่ทุกวัน

เขียน 02 Mar 2009 @ 07:02 ()


ความเห็น (0)