อนุทิน #33778

ผมมีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถทำงานได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการเวลาของแต่ละคนซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ผมเองก็ฝึกฝนหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ อยู่ทุกวัน

เขียน:

ความเห็น (0)