อนุทิน 33772 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ส่ง mailing list ให้อ.ธวัชชัย ปล่อยเมล์ออกแล้ว รอบนี้เนื้อหามากหน่อย เพราะมีหลายหัวข้อต้องนำเสนอสมาชิก คิดว่าถ้าเนื้อหามากอย่างนี้ ต้องปรับความถี่และจัดรูปแบบใหม่ให้กระชับขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)