อนุทิน 33772 - มะปรางเปรี้ยว

ส่ง mailing list ให้อ.ธวัชชัย ปล่อยเมล์ออกแล้ว รอบนี้เนื้อหามากหน่อย เพราะมีหลายหัวข้อต้องนำเสนอสมาชิก คิดว่าถ้าเนื้อหามากอย่างนี้ ต้องปรับความถี่และจัดรูปแบบใหม่ให้กระชับขึ้น

เขียน 01 Mar 2009 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)