อนุทิน 33749 - ajankoy

ajankoy

  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินไปตามครรลองแห่งหน้าที่การงานได้แก่ ประสานงานกับโรงพยาบาลเพืทื่อขอใบรับรองการรักษาพยาบาลไปเบิกกับโรงพยาบาลในการใช้บริการเครมประดันอุบัติเหตุที่ทำไว้กับ เอ ไอ เอ จากนั้น 14.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากท่อ  ประสานการจัดกิจกรรม การสอนภาษาจีนในเขตเทศบาลปากท่อ การกำหนดกิจกรรมการเรียนวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานในโครงการ เอส เอ็ม แอล ของหมู่บ้านปากท่อ หมุ่ที่ 1 ตำบลปากท่อ การวางระบบสารสนเทศเพื่อดตรียมรับการประเมินภายนอก การทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) แค่นี้ไม่รู้ว่าจะได้ทำกี่อย่าง เพราะพาหนะรถยนต์ที่จะขับขี่ไปทำงานยังซ่อมไม่เสร็จ คาดว่า 3 ถึง 4 เดือน คิดแล้วก็เศร้าจากความประมาทโดยแท้

เขียน 01 Mar 2009 @ 21:26 ()


ความเห็น (0)