อนุทิน 33748 - wwibul

  ติดต่อ

@33747 เคยอ่านใน The Three Musketeers เรื่องตรา Fleur de Lis ตอนนั้นยังงงว่าหน้าตายังไง

ในเรื่องที่ว่า ตรานี้ ใช้ตีประทับนักโทษคดีอาญา

ที่แท้ เป็นตราลูกเสือนี้ นี่เอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)