อนุทิน 33748 - wwibul

wwibul

@33747 เคยอ่านใน The Three Musketeers เรื่องตรา Fleur de Lis ตอนนั้นยังงงว่าหน้าตายังไง

ในเรื่องที่ว่า ตรานี้ ใช้ตีประทับนักโทษคดีอาญา

ที่แท้ เป็นตราลูกเสือนี้ นี่เอง

เขียน 01 Mar 2009 @ 21:22 () แก้ไข 01 Mar 2009 @ 21:27, ()


ความเห็น (0)