อนุทิน 33684 - Sasinand

Sasinand

วันพรุ่งนี้ จะมีการเซ็นสัญญาสำคัของประเ ทศสมาชิกอาเ ซียน   Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, the Philippines, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.
The Association of Southeast Asian Nations will sign an agreement to ensure the availability of energy supplies to member nations during periods of crises.
นายพุชปานาธาน ซุนดราม รองเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ฝ่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวว่า
 ความผันผวนของราคาน้ำมัน เป็นเรื่องท้าทายต่อการเติบโตของอาเซียน เพราะอาเซียนพึ่งพาน้ำมันจากนอกภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น จึงมีความสำคัญที่ชาติสมาชิก จะต้องเพิ่มความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการจัดหาน้ำมันไว้เตรียมพร้อม

ท่านประธานาิบดีฟิลลิปปินส์ สวยจัง มีคนชมเยอะ   ชุดนี้ สดใสสวยมาก


ภาพจาก สำนักข่าว บลูมเบิร์ก

เขียน 28 Feb 2009 @ 21:46 () แก้ไข 01 Mar 2009 @ 10:37, ()


ความเห็น (0)