อนุทิน 33679 - Sasinand

Sasinand

รัฐบาลสหรัฐฯ  ช่วยกอบกู้กิจการซิตี้ กรุ๊ปครั้งนี้  เป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 5 เดือนแ ล้ว  แ ละซิตี้แบงก์คงจะไม่ใช่ธนาคารแห่งสุดท้ายที่รัฐบาลเข้าถือหุ้นใหญ่
การที่รัฐบาลเข้าถือหุ้น 30-40% เป็นรูปแบบหนึ่งของการยึดธนาคารเป็นของรัฐ   ณ บัดนี้ สหรัฐและซิตี้ กรุ๊ป สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ บรรลุข้อตกลงที่จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลถืออยู่ในซิตี้กรุ๊ป ให้กลายเป็นหุ้นสามัญมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์  หรือคิดเป็นสัดส่วน 36%แล้ว...
ไม่น่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อ.....ไม่นึก ไม่ฝัน....

เขียน 28 Feb 2009 @ 21:31 () แก้ไข 01 Mar 2009 @ 10:56, ()


ความเห็น (0)