อนุทิน 33620 - เตวิชโช

  ติดต่อ

กิจวัตร กิจกรรม กิจนิมนต์

28 ก.พ-20 มีนาคม 2552

พิษณุโลก -กรุงเทพฯ -หนองคาย

รถนครชัยแอร์ออกจากศรีสะเกษ

วัีนนี้เวลาทุ่มสี่สิบ ถึงพิษณุโลกตีสี่

ชีวิตกับการเดินทาง เพื่อการทำดี

สร้างสรรค์ เสียสละ ชำระจิต

ไม่ใช่แสวงหาการกินดีอยู่ดีแต่ประการใด

ขอบคุณกัลยาณมิตร ขอบคุณโกทูโนว์

ที่แบ่งปันสิ่งดีๆมาให้เสมอมา..

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคน

ธรรมรักษา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)