อนุทิน 33617 - Sasinand

Sasinand

รมว.ศึกษาเตรียมแก้ปัญหาเด็กไทยอ่อนคณิต-วิทย์ของเด็กชั้นมัธยม ไ ด้ 25 เทียบกับ 59 ประเทศ ต่ำกว่าเฉลี่ยนานาชาติ 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ได้ให้นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ. ) ไปตั้งคณะทำงานระดมคนมาจากทุกหน่วยงานใน ศธ. รวมไปถึงผู้แทนครูในวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ช่วยกันหาคำตอบว่า จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เด็กไทยเก่งวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มากขึ้น
 "เราตั้งเป้าหลักไว้ว่า เด็กไทยที่จบชั้น ป.3 หรือ ป.4 จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดเลขเป็น เหตุผลที่เราต้องผนวกเป้าหมายเรื่องการอ่านออก เขียนได้ไปด้วย    เนื่องจากพบว่า สาเหตุที่เด็กอ่อนคณิตศาสตร์ ส่วนหนึ่งเพราะอ่านโจทย์ไม่ออก จึงต้องกำหนดเป้าหมายไว้ทั้ง 3 ส่วน" รมว.ศธ. กล่าว

เขียน 27 Feb 2009 @ 17:59 () แก้ไข 28 Feb 2009 @ 19:20, ()


ความเห็น (0)