อนุทิน 33610 - พิกุล

พิกุล
  • ปัจฉิมนิเทศ ม.3/ม.6 บายศรีสู่ขวัญ /
  • บรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง ครูผู้ช่วยกับการแสดงชุดพิเศษ
  • patchim
  • ครูย้าย/ฝึกสอนครบ 1ปี 4 คน--อ.วรนาฏ/อ.เฉลิมพร/อ.สายใจ/อ.วิจิตรา กล่าวอำลาครูนักเรียน ไปปฏิบัติงานโรงเรียนอื่น...
  • ทั้งเศร้า/ทั้งสนุกสนาน
  • ผอ.ให้สรุปงานส่ง--to be/ อย.น้อย/ไหว้ครู/ปัจฉิมนิเทศ
  • ทำเกรดนักเรียน ม.5/1-3 ม.6/3
เขียน 27 Feb 2009 @ 15:31 () แก้ไข 05 Mar 2009 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)