อนุทิน 33573 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แจ้งมาว่า สสส. อนุมัติโครงการเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ ระยะ ๓ ปี ที่เป็นหัวหน้าโครงการแล้ว

ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ทุกท่านที่ usable lab ทราบว่า งานเข้าอีกแล้ว ครับท่าน เพราะมีโครงการย่อยเรื่อง การจัดการเครือข่ายทางไกลผ่าน webblog และ website ที่ผมดูแลเอง ที่ต้องไปกวนอีกหนึ่งงานครับ

เขียน 26 Feb 2009 @ 23:19 () แก้ไข 26 Feb 2009 @ 23:27, ()


ความเห็น (0)