อนุทิน 33572 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

วันนี้ไปบรรยายเรื่อง การกำกับติดตาม และการประเมินผล ให้แก่บุคลากรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร รังสิต คลอง 5..มีหลายประเด็นที่ควรกล่าวถึงในการพัฒนางานของ พม. อาทิ บทบาทของ พ.ม.ในปัจจุบันที่เน้นงานสวัสดิการ มากกว่างานป้องกันปัญหา

เขียน 26 Feb 2009 @ 22:58 () แก้ไข 11 Mar 2009 @ 21:41, ()


ความเห็น (0)