อนุทิน #33572

วันนี้ไปบรรยายเรื่อง การกำกับติดตาม และการประเมินผล ให้แก่บุคลากรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร รังสิต คลอง 5..มีหลายประเด็นที่ควรกล่าวถึงในการพัฒนางานของ พม. อาทิ บทบาทของ พ.ม.ในปัจจุบันที่เน้นงานสวัสดิการ มากกว่างานป้องกันปัญหา

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)