อนุทิน 33571 - จันทร์

จันทร์

วันที่18-20ก.พ.52ร่วมแสดงผลงานนวตกรรมเชิงระบบในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ปี2552ที่เมืองทองธานี ในเรื่อง "จัดระบบงาน  ประสานเครือข่าย ใส่ใจกินยา " ซึ่งเป็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยเอดส์ เน้น

-การ empowerment ผู้ป่วยและเครือข่าย ในการดูแลตนเอง

-จัดระบบบริการที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการและมีการติดตามผลการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง

-การทำงานเป็นทีมของสหวิชาชีพ ที่ทำให้ผู้ทำงานมีความสุข

   ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในเรื่องการกินยาอย่าครบถ้วน  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอ

  ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาเข้าชมนิทรรศการในวันนั้น และกำลังใจที่มอบให้ 

"รวมหัวใจและรายชื่อได้ ๒๗๙ คน"

นี่คือกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานต่อไป

              

                              

                                 

เขียน 26 Feb 2009 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)