อนุทิน 33568 - มะปรางเปรี้ยว

@33566 ใจเย็นพี่ ใจเย็น การปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดยังคงมีอยู่ เพียงแต่ต้องค่อยๆ ปรับปรุงเรื่อยๆ ค่ะ

เขียน 26 Feb 2009 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)