อนุทิน 33553 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ช่วงเช้า..ทำโครงการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้อง waiting room เพื่อให้คนไข้นอนรอก่อน admit

เนื่องจาก..ต้องรอผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัด  ให้ยาเสร็จก่อนจำหน่ายกลับบ้านในช่วงเย็น ตั้งแต่มีห้องนี้  ทำให้อัตราครองเตียงดีขึ้นมาก ผู้ป่วยมารับบริการได้มากขึ้นด้วย สปสช จึงให้งบมาปรับปรุงห้องดังกล่าวค่ะ

วันนี้ประชุมผู้บริหารของหอผู้ป่วย เราต้องเตรียมตัว  เพื่อรองรับการประเมินจาก พรพ ทบทวนตัวชี้วัดมี 44 ตัว  และให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง ทบทวนจุดอ่อน เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตน

 

เขียน 26 Feb 2009 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)