อนุทิน 33548 - อนุชิต

ใกล้ถึงงานประจำปี วัดโคกขาม จ.สมุทรสาครงานมีในวันพรุ่งนี้ วันที่ 27 ก.พ.- 1 มี.ค., 3 วัน กราบสักการะ พระพุทธสิหิงค์ องค์เป็นทอง เป็นพระพุทธรูปสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ขอเล่าประวัติพอสังเขป ให้ปุถุชนทราบ พระพุทธสิหิงค์มี 4 องค์ ในประเทศไทย องค์ที่ 1 ประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไธศวรรย์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานครมาจากลังกาสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ องค์ที่ 3 ประดิษฐานอยู่ที่หอพระสิงห์ ในบริเวณศาลากลาง จ. นครศรีธรรมราช องค์ที่ 4 ประดิษฐานอยู่ที่วัดโคกขาม ซึ่งการเคลื่อนย้ายสมัยนั้น บรรพบุรุษมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า หนีข้าศึก มาทางเรือทางเดียว  

เขียน 26 Feb 2009 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)