อนุทิน 33545 - เตวิชโช

  ติดต่อ

อากาศยิ่งร้อนแถมมีคนแอบจุดไฟเผาป่าละเมาะข้างวัดอีก

ด้วยจุดประสงค์จะให้ผักป่ามันออกยอด ต้องระดมกำลัง

แม่ชีซึ่งมีแตุ่ผู้้สูงวัยไปช่วยกันสกัดไฟไม่ให้ลุกลามเข้ามาใน

เขตวัด เพราะที่วัดไม่มีกำแพงล้อม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประจำปีที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะมีคนที่คิดเอาแต่ได้แบบไม่สร้างสรรค์

"ถือว่าเป็นโจทย์ที่ต้องทำใจ เพราะกำลังใจจะรู้้ได้เมื่อยามภัยมา"

อนุโมทนาสาธุ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)