อนุทิน 33543 - สุนันท์ ปรารมย์

สวัสดีค่ะ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 52 ได้ไปพัฒนาตนเองกับเพื่อนๆ ในงานแนะแนว ที่ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มศว. มา รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพทางการวิจัย และความเป็นครู ของ รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา รองผอ.สถาบันฯ ทำให้ผองเราได้มองเห็นแนวทางการทำวิจัยเกิดไฟ และตามด้วยพฤติกรรมเพราะท่านให้การบ้าน ค้นหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา และให้หานิยามศัพท์  ทำให้ผองเราซึ่งไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ต้องเร่งรีบค้นกันเป็นยกใหญ่ ซึ่งที่ผ่านๆ มาอบรมวิจัยมาหลายครั้ง มิเห็นมีใครกระตือรือร้นขนาดนี้ อย่างว่าขณะนี้ไฟกำลังลุก ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มหรี่หรือไม่  อย่างไรก็ตามต้องขอขอบพระคุณ "ครูวิจัย รศ.ดร.ดุษฏี โยเหลา" ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง  *** ส่วนเนื้อหาที่ไปประชุมสัมมนา พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังน่ะ

เขียน 26 Feb 2009 @ 13:13 () แก้ไข 26 Feb 2009 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)