อนุทิน 33528 - ปภังกร Happinesss

กรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เราเคยทำมานั้นย่อมถูกฝังลึกอยู่ในจิต
เสียงธรรมนั้นเปรียบเสมือนคราดที่ลากผ่านดวงจิตนั้นไป
หากลากไปเจอปุ๊บก็ย่อมสะดุดปั๊บ
การสะดุดนั้นเองเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมหาศาล เพราะเป็นการขุดและค้นปัญหาที่ฝังลึกอันอยู่ในก้นบึ้งแห่งหัวใจ

ในเบื้องต้นการตั้งใจฟังธรรมะอย่างจริงจังก็รังแต่ที่จะเครียด เครียดเพราะเยอะ เครียดเพราะยาก
แต่เมื่อฟังแล้ว โดนแล้ว ก็ขอให้เจาะลึกและตั้งใจฟังในเรื่องนั้น ๆ
ฟังแล้ว ฟังอีก ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
จากนั้นนำไปปฏิบัติ แก้ไข "กรรม" คือ การกระทำของตนเองที่สั่งสมเป็นปัญหาให้เกิดตามมานับพบนับชาติ

อุบายแห่งการฟังธรรมนี้มีค่าอย่างเหลือล้น หากนำไปประพฤติปฏิบัติตนอย่าง "ตั้งใจ..."

เขียน 26 Feb 2009 @ 09:07 () แก้ไข 20 May 2012 @ 19:28, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะที่สุด ฟังแล้วฟังอีก ไม่รู้เบื่อ มีความสุข หายทุกข์ได้ก็จากการฟัง อ่าน ธรรมะนี่หละค่ะท่าน หากเป็น ยา ก็เป็นยาขนานเอก ที่รักษาหาย เป็นยาชูกำลัง ยามจิตพลาดพลั้งไป เป็นอะไรต่อมิอะไร.................. ที่น้อมระลึกถึงแล้วเย็นจิต เย็นใจ เหลือเกิน