อนุทิน 33513 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การรักษาศีล ทำสมาธิ และภาวนานั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

ศีลจะช่วยกวาดและล้างใจที่หยาบและกร้านนั้น
สมาธิ จะช่วยป้องกันและยับยั้งความโง่ที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ และความหลง
การภาวนานั้น จะช่วยเจริญบารมีทั้งสิบประการให้เหมาะสมสอดประสานตามจริต

เมื่อประพฤติ ปฏิบัติ รักษากาย วาจา และใจ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญาแล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมสวยงาม

งามเพราะใจเรางาม ดีเพราะใจเราดี...

เขียน 25 Feb 2009 @ 23:19 () แก้ไข 20 May 2012 @ 19:30, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ