อนุทิน 33513 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การรักษาศีล ทำสมาธิ และภาวนานั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

ศีลจะช่วยกวาดและล้างใจที่หยาบและกร้านนั้น
สมาธิ จะช่วยป้องกันและยับยั้งความโง่ที่เกิดจากความโลภ ความโกรธ และความหลง
การภาวนานั้น จะช่วยเจริญบารมีทั้งสิบประการให้เหมาะสมสอดประสานตามจริต

เมื่อประพฤติ ปฏิบัติ รักษากาย วาจา และใจ ด้วยศีล สมาธิ และปัญญาแล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ย่อมสวยงาม

งามเพราะใจเรางาม ดีเพราะใจเราดี...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาธุ