อนุทิน 33512 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราจะหายใจสั้นทุก ๆ ครั้งที่ "มีอารมณ์"
อารมณ์รัก อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง

อารมณ์ทำให้หายใจสั้น เพราะขาดสติ สัมปชัญญะ
การหายใจสั้นทำให้มีอารมณ์ เพราะออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

คนเราหายใจสั้นหนึ่งครั้งก็โง่มากขึ้นหนึ่งครั้ง เพราะเซลส์ในสมองต้องตาย
คนเราจะใกล้ตายมากขึ้นหากมีอารมณ์ เพราะกายและใจต้องหมกหมุ่นอยู่ในความโลภ โกรธ และหลง อันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตทั้งกายใจ...

เขียน 25 Feb 2009 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)