อนุทิน 33508 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ทุกข์กาย เป็นเรื่องธรรมดา
แต่ทุกข์ใจ ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

ทุกข์กาย เป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ทุกข์ใจ ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ

ทุกข์กาย แก้ไขไม่ได้
แต่ทุกข์ใจ แก้ไขได้

ทุกข์กาย ก็อย่าให้ทุกข์ใจ
ทุกข์กาย ทำให้ทุกข์ใจ
และทุกข์ใจ ยิ่งทำให้ทุกข์กาย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)