อนุทิน 33503 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ถูกต้อง ๆ การจะเป็นพระนั้น "อยู่ที่ใจ" เพราะพระนั้นแปลว่า "ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร"

สำหรับคนที่โกนผม และห่มผ้าเหลืองนั้น ในเบื้องต้นเรียกว่า "สมมติสงฆ์" คนที่จะเป็นพระแท้นั้นจะได้แก่บุคคล 4 จำพวก แบ่งออกเป็น 8 บุคคล

อันปุถุชนทั่วไปนั้นสามารถเป็นอริยบุคคลได้ถึง 3 จำพวกหรือ 6 บุคคล

หากวันนี้ท่านยังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็ขอให้พากเพียรสร้างสมบารมีจนถึงอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งให้ได้

โดยให้ตั้งความหวังไว้ว่า ชาตินี้ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ถือว่าขาดทุน เกิดมานั้นเสียชาติที่ได้อ้ตภาพมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา...

เขียน 25 Feb 2009 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)