อนุทิน 33462 - wwibul

  ติดต่อ

@33461 หนวย เป็นหน่วยมาตรฐานท้องถิ่น เทียบเคียงได้กับ dummy variable ทางคณิตศาสตร์ และเทียบเคียงได้กับ wildcard ในการเรียกชื่อแฟ้ม (*.*)

การใช้ หนวย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งใน 4 ประการที่ผมพึงกระทำ -_-!

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)