อนุทิน 33449 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทีมงาน ของงานควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าทำการประเมินการดำเนินงาน  ด้านการบริหารความเสี่ยงของกองกิจการนิสิต  เวลา 13.30 น.พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะและผลการประมิน

เขียน 24 Feb 2009 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)