อนุทิน 33449 - Panuch

  ติดต่อ

วันนี้ทีมงาน ของงานควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าทำการประเมินการดำเนินงาน  ด้านการบริหารความเสี่ยงของกองกิจการนิสิต  เวลา 13.30 น.พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะและผลการประมิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)