อนุทิน 33442 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนที่มี Leadership เกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำ หรือ ต้องฝึกฝน?

ตามประสบการณ์ส่วนตัว   บาง คนอาจจะเกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นำอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป    แต่เป็นทักษะที่สร้างขึ้นมาได้ด้วยการฝึกฝน พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ    แม้จะมีบุคคลิกอย่างนั้น อยู่แล้ว โดยธรรมชาติ ก็ยังต้องการ การฝึกฝนพร้อมกับประสบการณ์ด้วย
เช่น การเปิดใจให้กว้าง ไม่เอาแต่ใจ ไม่ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่ดึงศักยภาพของผู้อื่นให้ออกมาใช้มากที่สุด  สร้างให้ผู้ตามหรือลูกน้องของเรา กลายมาเป็นผู้นำในอนาคตให้ได้ ไม่ทำเก่งคนเดียว  ทุกคนอยากทำงานกับหัวหน้า  ที่เต็มใจส่งเสริมลูกน้อง ทั้งนั้น

เขียน 24 Feb 2009 @ 20:44 () แก้ไข 24 Feb 2009 @ 20:44, ()


ความเห็น (0)